Biz hakda

Biz hakda

11

Ştab-kwartirasy Hytaýyň Suzhou şäherinde 2009-njy ýylda döredilen Suzhou BlackShields Environment Co., Ltd. ýapyk / açyk kabinet, batareýanyň energiýa saklaýyş ulgamy, maglumat merkezi we sowuk zynjyr logistikasy we ş.m. üçin howanyň gözegçiligini üpjün edýän hünärmen öndüriji. Telekom, Elektrik Grid, Finace, Täzelenip bilýän Energetika, Ulag we Awtomatlaşdyryş senagaty ýaly müşderilerimize enjamlaryň işlemegi üçin amatly temperatura we çyglylyk gurşawyny saklamaga kömek edýär.

 

“BlackShields” ISO9001 Hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy, ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy kepilnamasy we ISO45001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi we müşderileriň isleglerine görä önümleri CE, TUV we UL tassyklamasy we ş.m. bilen üpjün edip biler.

Malylylyk dizaýny we elektrik dolandyryş inersenerlerini öz içine alýan dinamiki in engineeringener topary bilen “BlackShields” has laýyk gelýän programma üpjünçiligi we enjamlar üçin howany dolandyrmak önümlerini öz dizaýn gözegçisi bilen dizaýn edip biler.

Akylly ussahana hökmünde, “BlackShields” ştrih koduny yzarlamak ulgamy bilen howany gözegçilik önümleri üçin awtomatiki gurnama liniýalaryny gurýar. “BlackShields” -iň ähli önümleri hilini we hyzmatyny gowulandyrmak üçin ştrih kody bilen yzarlanyp bilner.

“BlackShields” 2020-nji ýylda takmynan 27,000 inedördül metre barabar täze zawod gurmak üçin 240 million dollar maýa goýdy. Bina 2021-nji ýylyň awgust aýynda tamamlanar we täze fotosurat 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda işe başlar. has akylly zawod.

2cc050c5Näme üçin BlackShields saýlamaly:

Öňdebaryjy R&D gurallary we synag laboratoriýasy, dürli patentler we ýokary netijeli Howa gözegçiligi çözgütleri üçin işleýän dinamiki gözleg topary

Müşderiniň islegine ünsi jemläň, ýöriteleşdirilen talaplary çalt we takyk ýerine ýetiriň

Umumy platforma we adaty komponentler, çykdajylar we önümler üçin gysga wagt

Howanyň gözegçiliginiň umumy çözgütleri üçin dürli önüm çyzyklary bolan bir dükan, sowadyş kuwwaty 200W ~ 200KW

Gaty hil gözegçilik ulgamy bilen önümçilik üçin akylly ussahana

Dünýä bazary üçin> 1 million sany howa gözegçiligi önümlerini öndürmek tejribesi

 

Kärhana şahadatnamasy

Kärhana albomy

Hyzmatdaşlar we müşderiler sanawy