Senagat sowadyşy

  • AC air conditoner for outdoor industrial cabinet

    Açyk senagat şkafy üçin AC howa geçirijisi

    “BlackShields AC-P” seriýaly kondisioner, ýapyk we açyk şertlerde elektrik torunyň şkafynyň we başpena howasyna gözegçilik etmek üçin niýetlenendir. Uly howa akymy we howa üpjünçiligi üçin uzak aralyk bilen, ýapyk / açyk şkafyň ýylylyk we çyglylyk meselesini netijeli çözýär we telekom programmasy üçin amatly saýlawdyr.

  • AC air conditioner for indoor industrial cabinet

    Içerki senagat şkafy üçin AC kondisioner

    “BlackShields AC-L” seriýaly kondisioner, içerde kyn şertlerde ýylylyk çeşmesiniň deň däl we wertikal paýlanmagy bilen beýik we dar şkafyň gyrasyna gurlan senagat sowadyjy çözgüdi. Dürli kabinetiň ýylylyk we gurnama meselesini netijeli çözýär.