UL tassyklamasy - “BlackShields DC” bilen işleýän kondisioner UL şahadatnamasyny berdi

“BlackShields” ABŞ-ly müşderi üçin ýöriteleşdirilen DC bilen işleýän kabinet kondisioneriniň 2 modeliniň UL tassyklamasyndan geçendigini habar berýär. Köp synagdan we gözden geçirilenden soň, Underwriters Laboratories DC kondisioneriniň 2 modeli üçin UL tassyklamasyna gol çekdi.

DC bilen işleýän kondisioneriň, gözegçilik ediji, DC kompressor sürüjisi we BlackShields tarapyndan gözleg we ýyldyrym goragy ýaly bir topar gözegçilik enjamy bilen üpjün edilendigine buýsanýarys. Bu, “BlackShields” -iň müşderiniň islegi boýunça UL tassyklamasy bilen has dürli DC kondisionerini üpjün edip biljekdigini aňladýar.

“BlackShields” telekom saýtlarynda elektrik seti bolmazdan ýa-da gibrid elektrik üpjünçiligini ulanmaýan DC şkaf kondisionerini öndürýär.

DC howa kondensatory, kabinetdäki sowadyş haýyşy esasynda tizligi sazlap bilýän True DC bilen işleýän kompressor (inwertor ýok) we DC janköýerleri bilen enjamlaşdyrylandyr. DC bilen işleýän şkafyň tok üpjünçiligi Kondisioner -48V bolup, saýtlarda batareýa bilen gönüden-göni işledip biler. DC kompressory, generatoryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ýumşak başlap biler.

“BlackShields” dürli programma üçin DC bilen işleýän şkaf kondisionerini (sowadyş kuwwaty 300W-dan 4000W çenli) üpjün edýär.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

g (1)
g (2)

Iş wagty: Iýul-29-2021