Telekom üçin termosifon ýylylyk çalşyjy

  • Thermosiphon Heat Exchanger for Telecom

    Telekom üçin termosifon ýylylyk çalşyjy

    “BlackShields HM” seriýaly DC Termosifon ýylylyk çalşyjy, ýapyk we açyk şertlerde ýapyk / açyk şkafyň howasyna gözegçilik etmek üçin niýetlenendir. Şkafyň içini sowatmak üçin faza üýtgeýän energiýany ulanýan passiw sowadyş ulgamy. Açyk şkafyň ýylylyk meselesini netijeli çözýär we ýapyk we açyk şkaflarda we duýgur elektron enjamlary bilen berkitmelerde giňden ulanylýar.

    Bu enjam tebigatyň ýapyk we açyk temperatura tapawudyny doly ulanýar. Içki gurşawyň temperaturasy sowadyjy bugarmagy netijeli ulanmak arkaly sowadylýar. Passiw ýylylyk çalşygy adaty nasos ýa-da kompressor talap etmezden, dik ýapyk aýlawda suwuklygy aýlaýan tebigy konweksiýa esaslanýar.