BESS üçin iň ýokary oturdylan kondisioner

Gysga düşündiriş:

“BlackShields EC” seriýaly ýokary oturdylan kondisioner, batareýanyň energiýa saklaýyş ulgamy (BESS) üçin howa gözegçiligi çözgüdi hökmünde döredildi. Batareýa üçin ýylylyk gözegçiligi haýyşyny we energiýa saklaýan konteýneriň gurluşyny göz öňünde tutup, kondisioner ýokary gurlan gurluş, uly howa akymy we konteýneriň ýokarsyndan howa üpjünçiligi bilen ygtybarly we täsirli howany dolandyrmak çözgüdi hökmünde döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça giriş

“BlackShields EC” seriýaly ýokary oturdylan kondisioner, energiýa saklaýyş ulgamy üçin howanyň gözegçiligi çözgüdi hökmünde döredildi. Batareýa üçin ýylylyk gözegçiligi haýyşyny we energiýa saklaýan konteýneriň gurluşyny göz öňünde tutup, kondisioner ýokary gurlan gurluş, uly howa akymy we konteýneriň ýokarsyndan howa üpjünçiligi bilen ygtybarly we täsirli howany dolandyrmak çözgüdi hökmünde döredildi.

Arza

   Elektrik seti             Batareýanyň energiýa ammary           Täzelenýän güýç

 Aýratynlyklary, artykmaçlyklary we peýdalary

   Energiýa tygşytlylygy

    Uzak ömri we energiýa tygşytlamak üçin iň az energiýa sarp edýän ýokary öndürijilikli janköýerler we kompressor;

     A / C BESS-iň ýokarsynda oturdylýar, konteýneriň ýokarsyndan howa üpjünçiligi we uly howa akymy, batareýanyň ýylylygyny ýaýradýar;

   Ansat gurnamak we işlemek

     Waterörite suw geçirmeýän dizaýn, ýokardan konteýneriň içine ýagyşdan gaça duruň, osedapyk aýlawly sowadyş enjamlary tozandan we suwdan goraýar;

  –   Konteýneriň ýokarsynda A / C oturdyldy, BESS-de boş ýer ýetmezçiligi meselesini çözüň;

     Ansat gurnamagy üpjün etmek üçin birligi dakyň we oýnaň;

     Metaldan ýasalan, RAL7035 bilen örtülen poroşok, poslama garşy we poslama garşy ajaýyp häsiýetler, hash gurşawyna çydamly.

   Akyl gözegçiligi

    LCD displeý, köp funksiýaly duýduryş çykyşy, real wagt ulgam gözegçiligi we amatly adam-kompýuter interfeýsi;

       RS485 we gury kontakt  

     Köp gorag funksiýasy bilen öz-özüni dikeltmek;

     Açyk aragatnaşyk protokoly, kondisioner batareýanyň temperaturasyna baglylykda işläp biler.

 Tehniki maglumatlar

   Operasiýa temperatura aralygy: -40 ℃ ~ + 55 ℃ 

   Aragatnaşyk interfeýsi: RS485

   Duýduryş çykyşy: Gury aragatnaşyk

   EN60529: IP55 laýyklykda tozandan, suwdan goramak

   Sowadyjy: R134A

   CE, UL & RoHS laýyk

Düşündiriş

Iň ýokary oturdylan A / C.

SEC0041AD

Jemi sowadyş kuwwaty

kWt

4.0

Duýgur sowadyş kuwwaty

kWt

3.6

Elektrik energiýasynyň sarp edilişi

kWt

2.0

Howa akymy

m3/ sag

1200

Gyzdyryjyda guruldy

kWt

2.0

Şowhun

dB (A)

65

Ölçegi: W * D * H.

mm

800 * 600 * 600

Zeýkeş turbasy

mm

Ø 8

Arassa agram

kg

75

Elektrik üpjünçiligi

AC

220V 50 / 60Hz

Maslahat beriji

A

12A

Gurmak usuly

 

Topokarky oturdylan

Tassyklamak

 

CE / UL

* Synag @ 35 ℃ / 35 ℃

 

* 测试 条件 @ 35 ℃ / 35 ℃ ** 测试 侧 距 外 侧 m 1.5m 远, 1,2m 高

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň