Telekom üçin ýylylyk çalşyjy

  • Heat exchanger for Telecom cabinet

    Telekom kabineti üçin ýylylyk çalşyjy

    “BlackShields HE” seriýasy atylylyk çalşyjy, ýapyk we açyk şertlerde ýapyk / açyk şkafyň howasyna gözegçilik etmek üçin passiw sowadyjy çözgüt hökmünde döredildi. Daşarky howanyň temperaturasyny ulanýar, ýokary netijeli hasaplaýyş akymynda çalşylýar we şeýlelik bilen içerki, sowadylan ýapyk aýlaw döredýän kabinetiň içindäki howany sowadýar. Açyk şkafyň ýylylyk meselesini netijeli çözýär we ýapyk we açyk şkaflarda we duýgur elektron enjamlary bilen berkitmelerde giňden ulanylýar.