Telekom şkafyny sowatmak

 • outdoor integrated cabinet

  açyk integral şkaf

  “BlackShields” açyk integrirlenen şkaf, açyk aragatnaşyk gurşawy we gurnama islegini kanagatlandyryp bilýän ykjam aragatnaşyk paýlanan esasy stansiýa üçin niýetlenendir. Elektrik üpjünçiligi, batareýa, kabel paýlaýyş enjamlary (ODF), temperatura gözegçilik enjamlary (kondisioner / ýylylyk çalşyjy) bir dükan hökmünde müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin kabinetde birleşdirilip bilner.

 • Combo cooling for Telecom

  Telekom üçin kombinasiýa sowadyşy

  “BlackShields HC” seriýaly “Combo Air” kondisioneri, içerde we açyk şertlerde kabinetiň howasyna gözegçilik etmek üçin energiýa tygşytlaýjy çözgüt hökmünde döredildi. DC termosifon ýylylyk çalşyjy bilen birleşdirilen AC kondisioner, ýapyk / açyk şkafyň ýylylyk meselesini netijeli çözýär we iň ýokary energiýa netijeliligini gazanýar.

 • Thermosiphon Heat Exchanger for Telecom

  Telekom üçin termosifon ýylylyk çalşyjy

  “BlackShields HM” seriýaly DC Termosifon ýylylyk çalşyjy, ýapyk we açyk şertlerde ýapyk / açyk şkafyň howasyna gözegçilik etmek üçin niýetlenendir. Şkafyň içini sowatmak üçin faza üýtgeýän energiýany ulanýan passiw sowadyş ulgamy. Açyk şkafyň ýylylyk meselesini netijeli çözýär we ýapyk we açyk şkaflarda we duýgur elektron enjamlary bilen berkitmelerde giňden ulanylýar.

  Bu enjam tebigatyň ýapyk we açyk temperatura tapawudyny doly ulanýar. Içki gurşawyň temperaturasy sowadyjy bugarmagy netijeli ulanmak arkaly sowadylýar. Passiw ýylylyk çalşygy adaty nasos ýa-da kompressor talap etmezden, dik ýapyk aýlawda suwuklygy aýlaýan tebigy konweksiýa esaslanýar.

 • Heat exchanger for Telecom cabinet

  Telekom kabineti üçin ýylylyk çalşyjy

  “BlackShields HE” seriýasy atylylyk çalşyjy, ýapyk we açyk şertlerde ýapyk / açyk şkafyň howasyna gözegçilik etmek üçin passiw sowadyjy çözgüt hökmünde döredildi. Daşarky howanyň temperaturasyny ulanýar, ýokary netijeli hasaplaýyş akymynda çalşylýar we şeýlelik bilen içerki, sowadylan ýapyk aýlaw döredýän kabinetiň içindäki howany sowadýar. Açyk şkafyň ýylylyk meselesini netijeli çözýär we ýapyk we açyk şkaflarda we duýgur elektron enjamlary bilen berkitmelerde giňden ulanylýar.

 • Peltier TEC unit for Telecom

  Telekom üçin Peltier TEC bölümi

  “BlackShields TC TEC Peltier” şkaf üçin sowadyjy enjam, ýapyk we açyk şertlerde ýapyk / açyk şkafy sowatmak üçin niýetlenendir. Termoelektrik tehnologiýasyny ulanýar we 48V DC üpjünçiligi üçin niýetlenendir. Ujypsyzja batareýalar ýaly elektron enjamlardan artykmaç ýylylygy aýryp biler we batareýa bölümini sowatmak üçin amatly saýlawdyr.

 • DC air conditioner for Telecom

  Telecom üçin DC kondisioner

  “BlackShields DC” kondisioneri, ýapyk we açyk gurşawda kyn şertlerde bu setden daşardaky enjamlaryň howasyna gözegçilik etmek üçin niýetlenendir. Hakyky DC kompressory we DC janköýerleri bilen, ýapyk / açyk şkafyň ýylylyk meselesini netijeli çözýär we täzelenýän kuwwatly ýa-da gibrid güýji bolan esasy stansiýalar üçin setden daşarky ýerlerde gowy saýlawdyr.

 • AC Air conditioner for Telecom

  Telekom üçin AC kondisioner

  “BlackShields AC” seriýaly kondisioner, ýapyk we açyk şertlerde telekom kabinetiniň howasyna gözegçilik etmek üçin niýetlenendir. Gysga howa kanaly we gowy paýlanan howa akymy bilen, ýapyk / açyk şkafyň ýylylyk meselesini netijeli çözýär we telekom programmasy üçin amatly saýlawdyr.